PORADA
PRAWNA

Masz problem prawny i szukasz skutecznego rozwiązania? Zadaj nam pytanie, a otrzymasz profesjonalną i szybką pomoc w bieżących sprawach życia codziennego. Pomożemy wyjaśnić wszelkie istotne okoliczności prawne i wskażemy możliwe drogi postępowania w sprawie.

CO
OFERUJEMY?

Porady prawne udzielane są przez zespół wykwalifikowanych prawników z wieloletnią praktyką. Możesz otrzymać pomoc z zakresu następujących dziedzin prawa:

Prawo rzeczowe (w tym mieszkaniowe)

Prawo rzeczowe (w tym mieszkaniowe)

np. hipoteka, wpis do księgi wieczystej, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność drogi koniecznej

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

np. podział majątku, alimenty, rozdzielność majątkowa, separacja, rozwód, władza rodzicielska, adopcja, rodzina zastępcza, ubezwłasnowolnienie

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

np. podział spadku, odrzucenie spadku, zachowek, dziedziczenie ustawowe, testament, odpowiedzialność za długi

Prawo pracy

Prawo pracy

np. zwolnienia grupowe, odszkodowania pracownicze, odprawy pieniężne, mobbing

Prawo umów

Prawo umów

np. umowy: sprzedaży, najmu, dzierżawy, o dzieło, zlecenia, dotyczące usług (budowlanych, telekomunikacyjnych, itp.)

Prawo autorskie

Prawo autorskie

np. prawa autorskie, umowy licencyjne, wynagrodzenia autorskie, utwory pracownicze

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

np. opłaty za użytkowanie wieczyste, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, obywatelstwo, wyjaśnienie decyzji administracyjnej, ochrona danych osobowych

Udzielane porady mają charakter konsultacyjny - usługa nie obejmuje analizy dokumentów i przygotowania pism. 

Nie udzielamy porad prawnych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.

CO
ZYSKASZ?

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Stosując nasze porady prawne, zyskujesz poczucie bezpieczeństwa oraz skuteczne rozwiązanie swojego problemu.

Oszczędność czasu

Oszczędność czasu

Zamawiasz usługę online i otrzymujesz pisemną odpowiedź, w której wyjaśnimy wszelkie istotne okoliczności prawne i wskażemy możliwe drogi postępowania w sprawie.

Rzetelność

Rzetelność

Twoją sprawą zajmą się wykwalifikowani prawnicy  wieloletnim doświadczeniem. Dokładnie przeanalizują opisany przez Ciebie problem. Jeśli zajdzie taka potrzeba, skontaktują się z Tobą, by uzyskać dodatkowe informacje.

Oszczędność pieniędzy

Oszczędność pieniędzy

Wiele kwestii prawnych nie wymaga bezpośredniego spotkania z prawnikiem. Możesz je wyjaśnić na odległość, zamawiając u nas poradę prawną. Jest to dla Ciebie rozwiązanie mniej kosztowne niż wizyta w kancelarii.

JAK TO
DZIAŁA?

Wypełniasz formularz i opisujesz swój problem prawny

Wypełniasz formularz i opisujesz swój problem prawny

Opłacasz usługę

Opłacasz usługę

Prawnik analizuje dokładnie Twoją sprawę

Prawnik analizuje dokładnie Twoją sprawę

Otrzymujesz e-mailem pisemną poradę prawną

Otrzymujesz e-mailem pisemną poradę prawną

Cena: 99 zł