platforma
aukcyjna

platforma aukcyjna

Dla firm i towarzystw ubezpieczeniowych.

Nasza platforma aukcyjna nazywa się Platforma Pomoc Online.
Jest to internetowy serwis utworzony w 2011 roku. Jego głównym zadaniem jest wymiana informacji między podmiotami występującymi w charakterze wystawcy lub oferenta. Rolą wystawców jest zamieszczenie informacji o pojazdach i innych rzeczach ruchomych, a rolą oferentów jest wycena wraz z propozycją odkupu lub realizacji usługi związanej z przedmiotem oferty.

Za pośrednictwem Platformy PPO naszym partnerom pomagamy uzyskać:

 • oferty kupna i sprzedaży aut i innych przedmiotów ruchomych,
 • oferty realizacji i pozyskania zleceń napraw, transportu, utylizacji aut
  i innych przedmiotów ruchomych,
 • rynkową wycenę usług, pojazdów i innych przedmiotów ruchomych.
platforma aukcyjna
platforma aukcyjna

Rozwiązania obsługowe i technologiczne stosowane w serwisie dopasowywane są do warunków i oczekiwań wszystkich interesariuszy platformy PPO, do których zalicza się:

 • poszkodowanych w szkodach komunikacyjnych i majątkowych,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • rzeczoznawców niezależnych,
 • przedsiębiorstwa Car Fleet Management,
 • firmy wyspecjalizowane w obrocie pojazdami samochodowymi,
 • stacje demontażu i kasacji pojazdów,
 • zakłady naprawcze,
 • dostawców części samochodowych,
 • przedsiębiorstwa transportowe i pomoce drogowe,
 • klientów indywidualnych.

Przebieg procesu aukcyjnego na platformie PPO

Uczestnikami wszystkich aukcji są wyłącznie wiarygodne podmioty współpracujące na podstawie umowy z PZU Pomoc SA.
Przebieg aukcji i procedury odbioru pojazdu lub przedmiotu są regularnie monitorowane przez PZU Pomoc SA.

Przebieg procesu aukcyjnego (niezależnie od typu aukcji):

1

wystawienie przedmiotu (aukcji)

2

ofertowanie

3

rozstrzygnięcie aukcji

4

przedstawienie oferty wystawcy

5

decyzja o wyborze oferty

6

finalizacja transakcji lub wykonanie usługi

Korzyści płynące z użytkowania naszej platformy:

 • dostęp przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę,
 • największa sieć wiarygodnych i sprawdzonych oferentów,
 • rynkowa wycena wartości pojazdu uszkodzonego,
 • skuteczna i korzystna forma sprzedaży floty.
platforma aukcyjna

kontakt